Diriliş Ertuğrul

Reklamlar
Reklamlar

Kayılar artık her şeyden yorulmuş ve Ertuğrul Bey’den kendilerine her şeyi unutturacak bir yer temin etmesini istiyorlar. Tapınak Şovalyeleri ve vahşi Moğollar Ertuğrul’un en büyük düşmanlarıydı. tüm bu zorluklara rağmen Ertuğrul halkına istedikleri yeri sağladı ve asırlar boyu aynı topraklarda hayatlarını sürdürdüler. İlerleyen yıllarda Osmanlı Devleti’nin de kurulduğu bu topraklarda Ertuğrul’un hikayesi gizliydi.

Dünya’nın yeni kudretini aradığı bir dönemde Anadolu emparyellerin bir savaşa tutuştuğu yer olmuştu. 1071 yılında Türklerin girdiği topraklara Haçlı ordusu ve Moğol ordusu da ortak olmak istiyordu. Bu savaş sırasından kahramanımız Ertuğrul’da 400 çadırlık ordusuna bir yurt, vatan arıyordu.

Diriliş Ertuğrul 123. Bölüm Fragman Özeti;

Aradan geçen 10 yılda Selçuklu Devleti, Moğollar ile girdiği Kösedağ savaşını kaybetmiş ve Moğolların hakimiyetine girmiştir. Ertuğrul Bey liderliğindeki Kayılar ise geçen 10 yılda Söğüt’e yerleşmiş ve güçlerini katlamışlardır. Ertuğrul Bey’in Söğüt’teki durumundan rahatsız olan Moğollar, Ertuğrul’un gücünü kırmak için yeni planlarını devreye sokarlar.

Diriliş Ertuğrul 93. Bölüm Özeti;

Kayı obasında beysiz kalmanın sıkıntıları beraberinde birliğin bozulacağı hissiyatını getirmiştir. Emir Saadettin bundan böyle kendi iktidarını daha rahat sağlayacaktır. Ares’in niyeti ise Türkleri bölgeden uzaklaştırmak olacaktır. Ertuğrul Bey’in ölüm haberi Kayı Obası’nı nasıl etkileyecektir? Köpel ile Ares bu durumdan nasıl pay çıkaracaktır?

Diriliş Ertuğrul 94. Bölüm Özeti;

Ertuğrul’u öldürdüğü için kalede şölen veren Ares, Eruğrul’un yaşadığını öğrendiğinde ne yapacaktır? Acaba ne tür hamleler yapacaktır? Diğer yandan Ertuğrul’u tuzağa çeken Emir Saadeddin kendi iktidarını sağlamlaştırmak için Bahadır Bey’i Çavdar obasına getirtir. Peki Bahadır Bey’in Çavdar Obasına gelişi nasıl karşılanacaktır?

Diriliş Ertuğrul 95. Bölüm Özeti;

Ertuğrul diğer kölelerle birlik olup kaçmayı başarsa da Simko halen peşindedir. Ertuğrul, Simko ile adamlarını bertaraf edecekken Ares’in görevlendirdiği Mihalis de baskın yapmıştır. Şimdi Ertuğrul düşmanlarını aklayıp obasına varabilecek midir? Öte yandan Dündar’ın Hanlı Pazar’ı satıp Sungur Tekin ile Gündoğdu’nun yanına göç etmeye karar vermesi Kayı obasını karışmıştır.

Diriliş Ertuğrul 96. Bölüm Özeti;

Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri tarafından kurtarılan Ertuğrul’un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranların kim olduğunu öğrenebilecek midir? Daha da önemlisi obasına geri dönebilecek midir? Öte yandan Bahadır’ın omzundan hançerlediği Turgut nasıl tepki gösterecek? Bundan sonra Kayılar ile Çavdarlar arasındaki ilişki nasıl olacak?

Diriliş Ertuğrul 98. Bölüm Özeti;

Ertuğrul obaya döndükten sonra Hanlı Pazar’ın satışını durdurmuş ve Dündar’ın göç kararını bozup Kayı obasını eski düzenine kavuşturmuştur. Sultan’ın fermanı ile uç beyliğini Emir Saadettin’in elinden alan Ertuğrul’un bundan sonraki hamleleri ne olacaktır? Karaca Hisar Kalesini fethedilecek midir? Öte yandan Emir Saadettin, Sultan Alaaddin tarafından Konya’ya çağırılır. Uç beyliği elinden alınan Emir Saadettin’in bundan sonraki planı nedir? Ares’le olan ittifakı devam edecek midir?

Diriliş Ertuğrul 99. Bölüm Özeti;

Turgut ile Aslıhan’ın zehirlenmesinin ardından Ertuğrul Bey nasıl bir yol çizecek Karacahisar Kalesi’ni fethedebilecek midir? Zehirleyenlerin kim olduğunu bulabilecek midir? Turgut alp ile Aslıhan Hatun’un akıbeti ne olacak kurtulabilecekler mi

Diriliş Ertuğrul 100. Bölüm Özeti;

Sultan Alaeddin’in gazabına uğrayan Emir Saadettin üstelik Turgut ile Aslıhan’ın ölmediğini öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşamıştı. Sultan’ın gözüne girmek için Sultan Alaeddin’den mühlet isteyen Emir Saadettin’in şimdiki planı ne? Öte yandan Ares, Aslıhan Hatun ile Turgut Alp’in ölmediğini öğrendikten sonra Ertuğrul’un kendisine borçlu olduğunu düşünmektedir. Bu sayede de Ertuğrul’dan ne isteyecek?

Diriliş Ertuğrul 101. Bölüm Özeti;

Ertuğrul ve alpleri Bizans askeri kafilesini basarak onların kıyafetlerini giyip de kalenin fethine hazırlanmıştı ancak Gündüz’ün kaçırıldığı haberi üzerine Ertuğrul ne yapacak? acaba Ertuğrul bu fetih hareketini ertelemek zorunda mı kalacak? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir hamle yapacak?

Diriliş Ertuğrul 102. Bölüm Özeti;

Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için hazırlandığı sırada Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenir ve kale baskınını erteleyerek Gündüz’ü kurtarmanın derdine düşmüştür. Alpları ile Atsız’dan gelen istihbaratla Karacahisar Kalesine giren Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarmıştır. Ertuğrul Bey şimdi Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için nasıl bir plan kuracak. Acaba fetih gerçekleştirilecek midir?

Diriliş Ertuğrul 103. Bölüm Özeti;

Karacahisar Kalesi’nin fethi için mancınık yapılmasını isteyen Ertuğrul bu mesuliyeti Bahadır Bey’e vermişti. Ancak Bahadır Bey, Sancar ile alplarına Çavdar Obasına baskın yaparak otağı ele geçirmelerini emretmiş ve Ertuğrul’un başarısız olması içinde Titan’la işbirliği yapmıştı. Bu işbirliği sayesinde mancınıkların yapıldığı yeri basan Titan’la adamları Samsa ve diğer alpları öldürerek mancınıkları ateşe vermişti. Bahadır Çavdar Obası’nda beyliğe kurulurken, Ertuğrul Bey tuzağında ardındaki Bahadır’ı nasıl öğrenecek? Acaba Ertuğrul Bey’in fetih planı değişecek midir?

Diriliş Ertuğrul 104. Bölüm Özeti;

Bahadır’ı ortadan kaldıran Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için şimdi nasıl bir plan yapacaktır? Kaleye gizli geçitden girebilecek midir? Ertuğrul ve alpları kalede ne gibi zorlukla karşı karşıya gelecektir? Karacahisar Kalesi fethedilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 105. Bölüm Özeti; Ertuğrul ve alpları Bahadır ile ailesini bertaraf ettikten sonra gizli geçitten girip Karacahisar Kalesi’ni nihayet fethetmişti. Kendisini ölüler arasına saklamayı başaran Ares ise kaçmıştı. Ertuğrul, Ares’i yakalamak için ne yapacak? İmparatorlardan gelecek olası saldırılara karşı ne tür tedbir alacak? Diğer yandan kaleyi Ertuğrul’a kaptıran Ares şimdi nereye gidecek?

Diriliş Ertuğrul 106. Bölüm Özeti; Ertuğrul Bey’e bir komutanından haber gönderen Bilecik Tekfuru kaleye karşılık Ares’i vereceğini söylemişti. Ancak Ertuğrul Bey’in bu teklifi geri çevirmesi üzerine Bilecik Tekfuru ne yapacak? Tedbirleri arttıran Ertuğrul Bey hamle de bulunacak mıdır? Ertuğrul Bey, Ares’le Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağa engel olabilecek midir? Acaba Ares’i gerçekleri itiraf etmesi için Sultan’ın yanına götürebilecek midir? Bu durum karşısında Emir Sadeddin Köpek ne yapacak?

Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm Özeti; Ertuğrul, Konya yolunda karşılarına çıkacak tehlikeden sağ salim çıkıp Ares’i sultanın makamına çıkarabilecek midir? Acaba Ares’in anlattıkları karşısında Emir Saadeddin’in gerçek yüzü ortaya çıkacak mıdır? Emir Saadeddin, kurduğu tuzağı saraydaki en büyük rakibi Emir Nizameddin’in üstüne atarak onu uzaklaştırıp sultanın gözde emiri olmuş ve tüm şüphelerden de sıyrılmayı bilmişti.

Diriliş Ertuğrul 108. Bölüm Özeti; Ertuğrul saray oyunlarına karşılık nasıl bir hamle yapacak? Mahperi ile Altunaba’nın taht oyunlarına nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Bamsı’nın ısrarları ve Ertuğrul’un buyruğuna rağmen Çavdar Obası’nı Kayılar’dan uzağa kuran Turgut ile Bamsı’nın arası Angelos ve Titan’ın Aslıhan Hatun ile Hafsa’yı kaçırmasından sonra açılmıştı. Bamsı ile Turgut, Hafsa ile Aslıhan Hatun’u kurtarabilecekler midir acaba?

Diriliş Ertuğrul 109. Bölüm Özeti; Ertuğrul, Emir Saadettin’in hak ettiği cezayı almadığını düşünmektedir. Acaba Ertuğrul bu durumda ne yapacak? Emir Saadettin’in Sultan’a karşı girişeceği hareketlere engel olabilecek midir? Sarayda kendisine düşmanlık edenleri aklamayı başarabilecek mi? Diğer yandan Ertuğrul’un Göktuğ’u öldürmesiyle gözü korkan Emir Saadettin buna karşılık ne yapacak? Ertuğrul’u ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yapmaya kalkışacak? Titan’ın elinden baygın halde kurtarılan Hafsa’nın durumu ne olacak? Bamsı ile Turgut, Titan’dan intikam alabilecekler mi?

Diriliş Ertuğrul 110. Bölüm Özeti; Gıyaseddin tarafından sorgulanmak için tutuklanan Ertuğrul üzerindeki suçtan aklanabilecek midir? Gıyaseddin, Ertuğrul’a ne hüküm verecek? Emir Saadeddin’in Karacahisar Kalesi’ne gönderdiği Günalp’in kaledeki ilk icraatı ne olacak? Kaledar Günalp’e karşı Bamsı, Turgut ve Artuk Bey ne yapacak? Emir Saadettin hedefine ulaşıyor mu?

Diriliş Ertuğrul 111. Bölüm Özeti; Emir Saadeddin’in Karacahisar Kalesi’ne gönderdiği Kaleder Günalp’in kaledeki ilk icraatı ne yönde olacak? Bu durum karşısında Bamsı, Turgut ve Artuk Bey ne yapacak? Ertuğrul Bey’in tutuklanmasından sonra Günalp’in gelişi Kayıları ne yönde etkileyecek? Ertuğrul Bey’in başına gelenlerden sonra Alplar ve Ahmet ne yapacak? Emir Saadeddin bunca zamandır istediği büyük hedefine ulaşmayı başarabilecek midir?

Diriliş Ertuğrul 112. Bölüm Fragmanı ve Özeti; Ertuğrul’un Sultan tarafından masum olduğu anlaşılınca serbest bırakır bu sayede Turgut, Artuk, Sungur ve Bamsı son anda kurtarılırken Günalp’de Ertuğrul’dan nasibini alır. Diğer yandan Kılıçarslan ve Altunaba katledilmiş ve Emir Saadettin bu sayede daha çok güçlenmişti. Halime Hatun ise müjdeli haberi Ertuğrul’a vermişti.